Mi az a cégminősítés?

A kreditpontszám gyorsabb és egyszerűbb üzleti döntéseket tesz lehetővé az üzleti partner kiválasztásában, a versenytársak elemzésében és kockázatértékelésében. Támogatást jelentenek az egyes gazdasági társaságok pénzügyi elemzésének folyamatában.

A cégkiválósági minősítés egy olyan objektív és standardizált adathalmaz, amely az üzleti szubjektum teljes tevékenységét összefoglalja. Ez egy speciális módszertan alapján határozódik meg, amely magában foglalja a vállalkozás pénzügyi és gazdasági teljesítményének elemzését az előző évben.

A Companywall Business cégminősítés egy kombinációja statikus és dinamikus értékeléseknek.

A Dinamikus értékelés annak a változónak az értékét jelenti, amelyet a következő változótényezők változtatnak:

• Az időszak, amikor a cég zárolva volt.
• A bírósági eljárások száma és eredménye, amelyben a cég részt vett.
• Adósságok és egyéb kötelezettségek.
• Likviditás
• Bevételek aránya a köz- és a magánszektorban.

A cégminősítés lehetővé teszi a gyors, egyszerű és hatékony üzleti döntéseket a vállalati partner kiválasztásának folyamatában, a versenytársak elemzésében és a kockázatok értékelésében. Emellett támogatást nyújt a vállalatok specifikus jellemzőinek minőségi elemzési folyamatában is.

A cégminősítés felbecsülhetetlen értékű gazdasági eszköz, amelyet a modern üzleti világban a vállalat üzleti pozíciójának hiteles minősítéseként használnak.

Kiváló cégminősítési tanúsítvány

A CompanyWall Business cégminősítő intézet különböző cégminősítési osztályokba sorolja a potenciális üzleti partnereket és versenytársakat a cégminősítésük alapján. Ezzel hozzájárul a magyar üzleti piac rendjéhez és magas szintű biztonságához.

A CompanyWall olyan kész osztályozást nyújt ügyfeleinek, amely pontosan elkülöníti a megbízható partnereket a bizonytalanoktól. Az ügyfelek osztályozása olyan jellemzőkre épül, amelyek átlagos megfigyelő számára láthatatlanok lehetnek.

A kiváló cégminősítési tanúsítvány a biztonság garanciája arra, hogy a kiváló minősítésű vállalkozások sikeresen működnek és megbízást élveznek a vállalati világban, és csak azoknak a vállalkozásoknak adható, amelyek a legmagasabb cégminősítésekkel vannak minősítve: AAA, AA+ és A+.

A Cégkiválósági tanusítvány pozitív hatást gyakorol az egyedi vállalati pozícióra a piacon, mivel valós tükrözője és írásos bizonyítéka a cég sikeres működésének.

A modern piac dinamikája a vevőknek azt a tempót diktálja, amellyel a döntéseiket hozniuk kell, "éjszaka is".

CompanyWall cégminősítési igazolás

Cégminősítési fokozatok


Cégminősítés AAA
Kiemelkedően magas pénzügyi kötelezettségek teljesítő képessége, minimális kockázat.

Az AAA cégminősítés a gazdálkodó egységet a cégminősítés legmagasabb osztályába helyezi, és néhány, saját munkaterületén felülmúló vállalat megerősítést nyer.

AAA minősítés azt jelzi, hogy a vállalat kiváló üzleti teljesítményt nyújtott, és automatikusan azt jelenti, hogy soha nem volt zárolva, azaz rendszeresen teljesíti minden kötelezettségét.

Az AAA cégminősítést kapott cégeket kifogástalan fizetőképesség és üzleti hatékonyság jellemzi. Ez a minősítés egyértelműen megerősíti a vállalat stabilitását és munkája minőségét.

A legmagasabb, AAA cégminősítéssel rendelkező cég megbízható és ideális üzleti partner.

Cégminősítés AA+
Nagyon magas teljesítő képesség, nagyon alacsony kockázat.

Az AA+ besorolás a legmagasabb minősítések között van, ami azt jelenti, hogy a vállalat megbízható és stabil.

Az alacsonyabb besorolás gyakran a rövid távú üzleti tevékenység eredménye, vagy periodikus költségnövekedést jelez a negyedéves bevételhez viszonyítva. Az AA+ minősítésű vállalatok esetében ez a egyensúlytalanság átmeneti és nem vonja kétségbe a vállalat hatékonyságát.

Az AA+ minősítésű vállalatokkal való együttműködés sokkal kevésbé kockázatos, mivel ez a besorolás megerősíti a sikeres üzleti normák és a magas hitelképesség szintjét.
 

Cégminősítés A
Magas pénzügyi kötelezettségvállalási képesség, alacsony kockázat.

Egy olyan vállalat, amelynek A+ besorolása van, általában nem mutat rizikós üzleti jeleket a jövőre nézve.

Ilyen vállalatok és más vállalatok is képesek magas minőségű és sikeres együttműködést kialakítani, és a sikeres üzleti tevékenység a jövőben is folytatódik.

Egyes vállalatok alacsonyabb besorolást kaphatnak a múltbeli üzleti tevékenységük vagy azért, mert fiatal vállalatok, de jelenleg megbízható üzleti partnerek.
 

Cégminősítés BBB
Megfelelően képes teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit, de fennáll az üzleti környezet és a gazdasági feltételek kedvezőtlen változásainak közvetlen veszélye; jelentős kockázat.

A cég kielégítően működik, de néha problémái vannak a likviditásával.

Ha BBB cégminősítéssel rendelkező céget választunk üzleti partnerként, együttműködőként vagy ügyfélként, fokozott óvatosság szükséges.

Egyes vállalatoknak a pénzügyi instabilitás és a sebezhetőség ellenére lehetőségük van a fejlődésre és a fejlődésre. Ez a cégminősítés a szerkezetátalakítási folyamatban részt vevő vállalatokra vonatkozik.

Cégminősítés CCC
Alacsony képessége pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére, nagyon magas kockázat.

A cég kockázatos üzletet folytat, és a jövőben nem fog fennmaradni.

A következő két évben szinte biztos a zárolás, csőd vagy felszámolás valószínűsége.
 

Cégminősítés -
Nincs cégminősítés

A cégminősítés nem állapítható meg, mivel nincs elegendő információ a vállalatról..

Ez azt jelenti, hogy a vállalat új a piacon, azaz a jelenlegi évben alakult, és még nem nyújtott be éves pénzügyi jelentést.

Cégminősítési módszertan

Ez a kategória foglalja magában a folyamatot, ami megelőzi az egyedi ügyfél cégminősítését.

A cégminősítési módszertan alapján dönt a minősítő bizottság, amelyben a releváns gazdasági területek szakértői vesznek részt. A módszertan keretében minden elemző kategóriát a pénzügyi szakértők által előkészített dokumentumok alapján vitatnak meg, majd szavazással jutnak el a cégminősítésig.

Bár az összegyűjtött pénzügyi adatok nagy mértékben függenek attól, hogy az ügyfél milyen szinten dolgozik együtt a minősítő ügynökséggel, a módszertan egy átfogó elemzési folyamatot foglal magában.

Itt látható egy részletes leírás a cégminősítési módszertanról, amely alapján a cégminősítés kiszámításra kerül.

A cégminősítési módszertan

CompanyWall Business versenyképessége - a legpontosabb cégminősítés

A modern piac megerősíti a szükségességét a megbízható vállalati információknak, amelyek miatt számos cégminősítőt hoztak létre. Habár a legtöbbjük az ügyfeleknek adott cégminősítéseken általánosan elfogadott szabályokon alapul, sokukat nem tartják megbízhatónak, ügyfeleik hitelessége kétséges, és cégjelentésük pontatlan.

Ezen körülmények miatt a vállalatok óvatosabbak lettek abban, hogy melyik "értékbecslőnek" fognak hinni. Annak ellenére, hogy a cégminősítés kiszámításához olyan módszertan használható, amely a legpontosabb pénzügyi és egyéb gazdasági tényezőken alapul, a cégminősítés nagyrészt egy véleményt képvisel.

Ezek a vélemények szakértők és pénzügyi elemzők véleményei, de bizonyos szintig homályosak maradnak. A szubjektív megközelítés és az olyan standardizált adatok hiánya, amelyeket szigorú statisztikai elemzésnek lehetne alávetni, a vállalati cégminősítést bizonyos mértékig önkényes értelmezésre hagyják.

A globális és helyi politikai tényezők és a pénzügyi feltételek nehéz előrejelzését teszik, ami a cégminősítés spekulatív meghatározását eredményezi.

A CompanyWall Cégminősítő Intézet a bizonytalanság minimalizálása és a cégminősítés objektivitásának és megbízhatóságának növelése érdekében egyedülálló kombinációt alkalmaz az objektív, számszerű analízis és a szakértői vélemények között. Ez a módszer a világ legnagyobb cégminősítő intézeteinek munkáján alapul.

A Független Cégminősítő Intézet, a CompanyWall Business fontos szerepet játszik a magyar pénzügyi adatok stabil és objektív architektúrájának kialakításában. A cégminősítések népszerűsége az egyszerűségből adódik, ahol számos adatot egy szimbólummal mutatnak be. A tanúsítványok és a cégjelentések hozzájárulnak a pénzügyi piac fejlődéséhez és fontosak a könnyebb tájékozódáshoz és a hazai gazdasági struktúra pontosabb meghatározásához. Ezek ugyanúgy segítenek a befektetőknek a gazdasági struktúra stabil és bizonytalan vonatkozásainak pontosabb megértésében.

A vállalatok, cégek és intézmények az olyan adatokra, értékelésekre és tanúsítványokra támaszkodnak, amelyeket a CompanyWall Business nyújt nekik, mivel a mi cégminősítési intézet hozzájárul a magyar pénzügyi adatok átfogó elemzéséhez. A magas kockázatú vállalkozások felismerték, hogy pénzügyi elemzést végeznek munkájukkal annak érdekében, hogy növeljék hitelességüket és bővítsék a befektetési lehetőségeiket.

CompanyWall Cégminősítés

Cégminősítés

Szabványosított adatok halmaza, amely egy jogi személy teljes üzletágát felöleli

Finančni informator bonitetne hiše CompanyWall

Pénzügyi asszisztens

Teljes betekintés a vállalat pénzügyi adataiba, hogy megkülönböztesse a megbízható partnereket a megbízhatatlanoktól

Bonitetno poročilo CompanyWall

Cégminősítési riport

Egyszerű és pontos betekintés a cég üzleti tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokba.

CompanyWall business - Cégminősítési igazolás

Kiváló cégminősítési tanúsítvány

A CompanyWall cégminősítő cég igazolása, amely megerősíti, hogy a cég sikeres és üzletmenete stabil.